Hình ảnh cấy ghép implant

16-11-2016|khách hàng quan tâm|0 Comments

Một số hình ảnh cấy ghép implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Khách bị mất 2 răng nhìn rất kém thẩm mỹ. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, chức năng nhai được cải thiện tốt.

Khách bị mất 2 răng nhìn rất kém thẩm mỹ. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, chức năng nhai được cải thiện tốt.

Khách bị mất răng ở 2 bên, chức năng nhai giảm mạnh. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, chức năng nhai được cải thiện tốt.

Khách bị mất răng ở 2 bên, chức năng nhai giảm mạnh. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, chức năng nhai được cải thiện tốt.

Khách bị mất răng ở hàm trên khiến nụ cười kém xinh. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn hơn, nụ cười thu hút hơn.

Khách bị mất răng ở hàm trên khiến nụ cười kém xinh. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn và thu hút hơn.

Khách bị mất răng cửa, phần bị mất răng tổn thương nặng. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn hơn, chức năng nhai cũng được cải thiện.

Khách bị mất răng cửa, phần bị mất răng tổn thương nặng. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn hơn, chức năng nhai cũng được cải thiện.

Khách bị mất răng cửa, phần bị mất răng tổn thương nặng. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn hơn.

Khách bị mất răng cửa, phần bị mất răng tổn thương nặng. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn hơn.

Khách bị mất răng cửa. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn hơn.

Khách bị mất răng cửa. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đẹp hơn, nụ cười xinh xắn hơn.

Khách bị mất hàm răng dưới và hàm bị hư tổn khá nhiều. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng được trồng ngay ngắn, không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà còn giúp khách hàng ăn nhai tốt.

Khách bị mất hàm răng dưới và hàm bị hư tổn khá nhiều. Sau khi thực hiện cắm ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng được trồng ngay ngắn, không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà còn giúp khách hàng ăn nhai tốt.

Khách hàng bị mất răng cửa, nhìn rất mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật và có tính thẩm mỹ cao, giúp khách hàng tự tin hơn rất nhiều.

Khách hàng bị mất răng cửa, nhìn rất mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật và có tính thẩm mỹ cao, giúp khách hàng tự tin hơn rất nhiều.

Khách hàng mất cả hàm răng trên, ảnh hưởng lớn đến rất lớn đến thẩm mỹ và ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật, tính thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

Khách hàng mất cả hàm răng trên, ảnh hưởng lớn đến rất lớn đến thẩm mỹ và ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật, tính thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

Mất răng cửa khiến khách hàng không tự tin trong giao tiếp cũng như gặp khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật, tính thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

Mất răng cửa khiến khách hàng không tự tin trong giao tiếp cũng như gặp khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật, tính thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

Mất răng khiến khách hàng không tự tin trong giao tiếp cũng như gặp khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật, tính thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

Mất răng khiến khách hàng không tự tin trong giao tiếp cũng như gặp khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant: Răng mới đẹp như răng thật, tính thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

Mất răng nhiều khiến khách hàng gặp khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant kết hợp tẩy trắng răng tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: Răng mới đẹp,chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

Mất răng nhiều khiến khách hàng gặp khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant kết hợp tẩy trắng răng tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: Răng mới đẹp,chức năng ăn nhai được cải thiện hiệu quả.

 

Mất răng khiến khách hàng không tự tin trong giao tiếp. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: Răng mới đẹp như răng thật, rất khó biết được là đã trồng răng implant.

Mất răng khiến khách hàng không tự tin trong giao tiếp. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: Răng mới đẹp như răng thật, rất khó biết được là đã trồng răng implant.

Mất răng và răng không đều gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant kết hợp tẩy trắng răng tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: Răng mới đẹp, nhìn thẩm mỹ hơn.

Mất răng và răng không đều gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant kết hợp tẩy trắng răng tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: Răng mới đẹp, nhìn thẩm mỹ hơn.

Mất răng nhiều, vừa kém thẩm mỹ vừa khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đều đặn và đẹp hơn, chức năng nhai được cải thiện đáng kể.

Mất răng nhiều, vừa kém thẩm mỹ vừa khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn trong ăn nhai. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: răng đều đặn và đẹp hơn, chức năng nhai được cải thiện đáng kể.

Mất răng khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn trong ăn nhai và không tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: tình trạng mất răng được khắc phục hiệu quả.

Mất răng khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn trong ăn nhai và không tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Sau khi thực hiện cấy ghép răng implant tại nha khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: tình trạng mất răng được khắc phục hiệu quả.

cam-implant-1

cam-implant-2

 

 

cam-implant-3

BẠN ĐỌC QUAN TÂM


Bạn đang xem Hình ảnh cấy ghép implant Thuộc chuyên mục khách hàng quan tâm

Để lại bình luận của bạn